RevitMEP

Autodesk Revit MEP 3D

Autocad programının dışında, Autocad MEP ve Autodesk REVIT MAP programlarını etkin olarak kullanabilen tasarım departmanımız, klasik yöntemlere nazaran çok daha kısa sürede ve çok daha görsel ihtiva eden projeler hazırlamaktadır. Üç boyutlu çizim tekniklerinin etkinliği, hazırlanan projelerin diğer disiplinlerle de kolayca koordine edilmesine imkan sağlamakta ve uygulama safhasında karşılaşılabilecek sorunları önceden giderme imkanı sağlamaktadır.

Onlarca büyük projede "Prokem" imzası var!