Projeler ve Şartnameler
Kalite Standartlarına
Uyum Sağlıyor!

Kontrollük ve Danışmanlık

Tasarım Aşamasında & Taahhüt Aşamasında

prokem-tasarim-asamasinda

Tasarım Aşamasında

PROKEM, Proje sahibi ve proje mükellefi ile birlikte tasarımın temel işlevini belirleyerek, Tasarımın bu amaç doğrultusunda genel veya özel istekler gereksinimler ve kalite güvenlik standartlarına uygun olarak hazırlanmasını sağlar

PROKEM, Hazırlanan projenin başta yönetmeliklere, işveren ile imzalanan proje hizmetleri sözleşmesine ,toplantıda alınan kararlara mimari, statik, elektrik ve çevreyle ilgili diğer disiplinlere uygunluğunu sağlarlar, gerektiğinde yönlendirmeler yapar.

PROKEM, Proje ile ilgili hesapları, proje çizimleri kontrol eder, onaylarını sağlar.

PROKEM, Proje sorumlusu tarafından seçilen, kurgulanan sistemin cihazların teknik, maliyet, teknoloji ve çevre açısından yorumunu yapar, gerekirse yeni öneriler sunar.

PROKEM, Toplantılara katılarak yorumlar yapar, raporlar düzenler.

Onlarca büyük projede "Prokem" imzası var!

Taahhüt Aşamasında

PROKEM, Uygulamaların ve imalatların kalite standartlarına, projelere ve şartnamelere uygun olarak yürütülmesini sağlar

PROKEM,Uygulama aşamasında proje değişikliklerinden, isteklerden, zorunluluklardan ya da teknolojik değişikliklerden kaynaklanan revizyonların kontrolünü sağlar ve onaylar

PROKEM, Uygulama sorumlusu firmanın hazırlayacağı uygulama projelerini , imalat metotlarını inceler ve onaylarını sağlar.

PROKEM,Sistemin ve cihazların test ve devreye alma aşamasında korunması , hazırlanması konularında uygulama firmasının takibinin yapılması ve devreye alma işlemlerinin işlemlerinin test raporlarının incelenmesi onaylarının yapılması konusunda işverene destek olur.

PROKEM, Geçici kabul aşamasında sahada belirlenecek eksik , hatalı işlerin tespitini yaparlar, uygulama firması tarafından giderilmesinin takip sağlar.

PROKEM, Periyodik toplantılara katılır ve periyodik ilerleme raporları hazırlar.